Meaning of the Sanskrit Word: asvasiya

  asvasiya—giving assurance.    Madhya 10.70, Madhya 16.187

Compound Sanskrit Words Containing: asvasiya

  tanre asvasiya—assuring him    Madhya 9.197
  tare asvasiya—assuring him.    Antya 2.141