Meaning of the Sanskrit Word: asiya

  asiya—coming    Adi 5.169, Adi 17.206, Madhya 3.187, Madhya 4.96, Madhya 4.158, Madhya 7.4, Madhya 7.88, Madhya 9.68, Madhya 9.229, Madhya 9.319 (and more...)
  asiya—coming.    Madhya 6.14, Madhya 7.146, Madhya 8.55, Madhya 9.352, Madhya 10.22, Madhya 18.70, Madhya 19.241, Antya 6.189, Antya 6.267, Antya 7.4 (and more...)
  asiya—coming there.    Adi 7.52, Adi 10.139, Adi 10.157, Adi 14.49, Adi 17.286, Madhya 1.49, Madhya 8.19, Madhya 8.242, Madhya 15.289
  asiya—descending    Adi 7.20-21
  asiya—arriving at Jagannatha Puri    Madhya 1.142
  asiya—after coming    Madhya 16.28
  asiya—came    Madhya 16.253
  asiya—coming back    Antya 2.44
  asiya—entering    Antya 6.163

Compound Sanskrit Words Containing: asiya

  bahire asiya—coming outside.    Antya 9.11
  khaiha asiya—come and eat.    Antya 12.147
  mathura asiya—coming in to Mathura    Madhya 17.156
  mathura asiya—when he came to Mathura    Madhya 25.203
  milila asiya—came and joined    Antya 10.12
  milila asiya—came there and met.    Antya 15.57
  narendre asiya—coming to the shore of Narendra Lake    Madhya 25.226
  payasvini asiya—coming to the bank of the Payasvini River    Madhya 9.243
  prayage asiya—coming to Prayaga    Madhya 25.210
  sammukhe asiya—coming before him    Antya 1.41
  tripati asiya—coming to Tirupati    Madhya 9.65