Meaning of the Sanskrit Word: aprakrta

  aprakrta—transcendental    Madhya 6.141, Madhya 6.145-146, Madhya 8.43, Antya 4.173, Antya 4.191
  aprakrta—spiritual    Madhya 8.138, Madhya 9.194, Madhya 20.255, Antya 5.42
  aprakrta—and spiritual    Adi 2.36

Compound Sanskrit Words Containing: aprakrta

  aprakrta-dehe—in that transcendental body    Antya 4.193
  prakrta-aprakrta—material and spiritual    Madhya 21.17