Meaning of the Sanskrit Word: anvaya

  anvaya—directly    SB 2.9.36, SB 7.7.24, Adi 1.56, Madhya 25.123
  anvaya—family    Madhya 19.210, Antya 7.42

Compound Sanskrit Words Containing: anvaya

  anvaya-vyatireke—directly or indirectly    Madhya 20.146
  ksatravrddha-anvaya-ayinah—also within the dynasty of Ksatravrddha    SB 9.17.10