Meaning of the Sanskrit Word: anucarah

  anucarāḥ—followers    SB 4.27.15, SB 5.24.8, SB 8.21.23
  anucaraḥ—along with His devotee    SB-4.21.44
  anucaraḥ—a servant    SB 7.7.10
  anucarāḥ—constant companions    SB 1.14.32-33
  anucarāḥ—the followers    SB 4.4.4
  anucarāḥ—the associates    SB 8.21.15
  tat-anucarāḥ—his followers or assistants    SB 5.9.13
  vibudha-anucarāḥ—the associates of the denizens of heaven    SB 3.33.19
  yama-anucarāḥ—the servants of Yamarāja    SB 5.26.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z