Meaning of the Sanskrit Word: alingiya

  alingiya—embracing    Madhya 1.217, Madhya 6.20, Madhya 7.99, Madhya 8.23, Madhya 8.26, Madhya 11.159-160, Madhya 15.286, Madhya 17.76, Madhya 18.16, Madhya 19.242 (and more...)
  alingiya—by embracing    Antya 4.190, Antya 20.48

Compound Sanskrit Words Containing: alingiya

  saba alingiya—embracing all of them    Madhya 25.230