Meaning of the Sanskrit Word: ahankarah

  ahankarah—false ego    Bg 7.4, Bg 13.6-7, SB 3.26.61, SB 3.27.13, Madhya 6.164
  ahankarah—ego    SB 2.5.24, SB 3.26.14
  ahankarah—the material ego    SB 3.26.23-24

Can't find any compound Sanskrit words containing ahankarah.