Meaning of the Sanskrit Word: agrete

  agrete—in front    Adi 17.291, Madhya 1.189, Madhya 6.10, Madhya 14.208, Antya 11.50
  nija-agrete—in front of himself    Antya 11.53
  ratha-agrete—in front of the car    Madhya 13.206
  sabāra agrete—in front of all the devotees    Madhya 16.255
  tāṅhāra agrete—before him.    Madhya 15.121

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z