Meaning of the Sanskrit Word: agrete

  agrete—in front    Adi 17.291, Madhya 1.189, Madhya 6.10, Madhya 14.208, Antya 11.50

Compound Sanskrit Words Containing: agrete

  nija-agrete—in front of himself    Antya 11.53
  ratha-agrete—in front of the car    Madhya 13.206
  sabara agrete—in front of all the devotees    Madhya 16.255
  tanhara agrete—before him.    Madhya 15.121