Meaning of the Sanskrit Word: achila

  achila—there was    Adi 13.108, Adi 13.109
  achila—was    Antya 11.97, Antya 18.93
  achila—came    Madhya 9.247
  achila—were    Madhya 20.27
  achila—it was    Antya 10.156
  achila—remained    Madhya 11.241
  achila—were    Madhya 13.183

Compound Sanskrit Words Containing: achila

  bhitare achila—was staying inside    Antya 3.154
  sesa ye achila—whatever remained    Antya 6.98
  ye achila—whatever there were    Madhya 15.10
  ye achila mane—whatever there was in mind.    Madhya 3.107