Meaning of the Sanskrit Word: abhyavaharati

  abhyavaharati—he used to eat    SB 5.9.9-10
  abhyavaharati—used to eat.    SB 5.9.11

Can't find any compound Sanskrit words containing abhyavaharati.