Meaning of the Sanskrit Word: abhimukham

  abhimukham—towards    SB 1.8.17
  abhimukham—favorably facing    SB 2.9.16
  abhimukham—face to face    SB 4.25.31
  abhimukham—looking forward    SB 4.25.38
  abhimukham—facing toward    SB 5.22.1
  abhimukham—in front of    SB 9.6.18
  prasāda-abhimukham—always prepared to offer causeless mercy    SB 4.8.45

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z