Meaning of the Sanskrit Word: yasasah

  yasasah—of fame    Adi 4.156, Madhya 21.112
  yasasah—surnamed Yasa    SB 1.3.25
  yasasah—glories    SB 3.15.48
  yasasah—fame, reputation    SB 4.1.22
  yasasah—whose reputation    SB 4.12.44
  yasasah—of all fame    SB 8.23.22-23
  yasasah—fame    SB 9.10.15
  parama-kalyana-yasasah—whose glories are so auspicious    SB 5.20.20
  su-yasasah—very famous    SB 4.1.15
  su-yasasah—who has all transcendental qualities    Madhya 24.88
  svah-yasasah—the glories of the heavenly planets    SB 1.10.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z