Meaning of the Sanskrit Word: vyatta

  vyatta—spread    SB 10.12.16, SB 10.12.18
  vyatta—expanded    SB 7.8.30
  vyatta—open    Bg 11.24
  vyatta-vyala-tunda-yate—the python has spread its mouth    SB 10.12.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z