Meaning of the Sanskrit Word: vyasta

  vyasta—on the parts    SB 3.33.23
  artha-vyasta—the opposite meaning    Antya 7.134

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z