Compound Sanskrit Words Containing: vivara

  pātāla-vivara—the caves of the Pātāla planetary system    SB 5.24.31
  vivara-īśvara—of the leaders of the planets    SB 5.24.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z