Compound Sanskrit Words Containing: vithi

  advaita-vithi—of the path of monism    Madhya 10.178, Madhya 24.133
  vithi anga—the part is called vithi    Antya 1.185

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z