Meaning of the Sanskrit Word: visvesvara

  viśveśvara—O Lord of the universe    Bg 11.16
  viśveśvara—the deity of Vārāṇasī    Adi 7.157
  viśveśvara-daraśane—to visit the temple of Viśveśvara    Madhya 17.86
  viśveśvara-daraśane—or to see the Deity of Lord Viśveśvara    Madhya 25.175

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z