Meaning of the Sanskrit Word: visaheta

  viṣaheta—carry    SB 3.16.9
  viṣaheta—and tolerates (such itching)    SB 7.9.45
  viṣaheta—can tolerate    NoI 1

Can't find any compound Sanskrit words containing visaheta.