Meaning of the Sanskrit Word: viparitam

  viparītam—the opposite    Bg 18.15
  viparītam—just the opposite    Adi 14.1
  viparītām—the opposite    SB 3.31.24
  tat-viparītam—just the opposite of that    Adi 16.82

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z