Meaning of the Sanskrit Word: vayasi

  vayasi—of the duration of life    SB 1.6.2
  vayasi—in youth    SB 3.28.17
  vayasi—unto Lord Viṣṇu    SB 7.12.26-28
  vayasi ādye—before this life    SB 1.6.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z