Meaning of the Sanskrit Word: vastuni

  vastuni—in the original object    SB 6.15.8
  vastuni—in the material things.    Antya 10.21
  vastūni—utensils    SB 2.6.25
  vastūni—commodities    SB 6.16.6
  eka-vastuni—in one subject matter (the container of nectar)    SB 8.9.6
  sarva-vastuni—in everything, material and spiritual    SB 6.9.38
  sarva-vastūni—all objects    SB 8.8.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z