Meaning of the Sanskrit Word: varan

  varān—benedictions    SB 4.19.40, SB 4.20.23, SB 7.3.35, SB 7.4.1, SB 7.4.2, SB 8.16.62
  varān—rewards    SB 1.12.14
  varān—everything desirable    SB 3.1.27
  varān—the benedictions    SB 7.4.2
  varān—as Your benediction    SB 7.10.7
  dvija-varān—the best of the brāhmaṇas    SB 3.16.10
  kāma-varān—all benedictions to fulfill desires    SB 4.30.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z