Compound Sanskrit Words Containing: vandane

  caraṇa vandane—worshiping the lotus feet.    Antya 4.22, Antya 16.66
  karila vandane—offered respectful obeisances.    Antya 16.80
  prabhura caraṇa vandane—worshiping the lotus feet of the Lord.    Madhya 16.195

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z