Meaning of the Sanskrit Word: vaksyami

  vakṣyāmi—I shall speak    SB 8.13.7, Madhya 22.57-58
  vakṣyāmi—shall explain    Bg 7.2
  vakṣyāmi—describing    Bg 8.23
  vakṣyāmi—say    Bg 10.1
  vakṣyāmi—speaking    Bg 18.64
  vakṣyāmi—I shall explain.    SB 5.17.15
  vakṣyāmi—I shall now explain    SB 7.12.17

Can't find any compound Sanskrit words containing vaksyami.