Meaning of the Sanskrit Word: upabhoga

  upabhoga—of material enjoyment    SB 5.14.36
  karena upabhoga—enjoys.    Antya 10.132
  kāma-upabhoga—sense gratification    Bg 16.11-12
  upabhoga-sthānāni—the places for material enjoyment    SB 5.17.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z