Meaning of the Sanskrit Word: unmukha

  unmukha—inclined    SB 1.16.22
  unmukha—very eager.    Adi 4.262
  unmukha—ready    Madhya 12.16
  unmukha—turned toward    Madhya 22.11
  kṣaya-unmukha—on the point of destruction    Madhya 22.45
  kṛṣṇa-unmukha—in favor of Kṛṣṇa consciousness    Madhya 24.136
  kṛṣṇa-unmukha haya—one becomes Kṛṣṇa conscious    Madhya 20.120

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z