Compound Sanskrit Words Containing: ugrasena

  ugrasena-duhitaraḥ—the daughters of Ugrasena    SB 9.24.25
  ugrasena-sutaḥ—the son of Ugrasena    SB 10.1.30
  ugrasena-ātmajāt—from the son of Ugrasena    SB 10.3.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z