Meaning of the Sanskrit Word: udha

  ūḍha—great, deep    SB 3.5.44
  śṛṅga-ūḍha—sustained by the peaks    SB 3.13.41
  ūḍha-bhaya—affected by fear    SB 2.7.24
  ūḍha-hāsam—overtaken by laughter    SB 2.7.25
  ūḍha-vayasam—mature in age    SB 4.9.66

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z