Meaning of the Sanskrit Word: udakena

  udakena—by the water    SB 3.28.22
  svādu-udakena—possessing sweet water    SB 5.20.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z