Meaning of the Sanskrit Word: trapa

  trapa—shame    Madhya 22.16
  trapa—bashfulness    Antya 1.152
  gata-trapa—without shame.    SB 3.14.30

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z