Compound Sanskrit Words Containing: tandava

  tandava-nrtya—jumping and dancing    Madhya 11.225
  tandava-nrtya—devastating dancing    Madhya 13.111
  tandava-nrtya chadi—giving up such devastating dancing    Madhya 13.112
  tandava-vidheh—for dancing    Antya 1.138

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z