Meaning of the Sanskrit Word: sudarsana

  sudarsana—O original vision of the Supreme Personality of Godhead    SB 9.5.4
  sudarsana-astram—the Sudarsana weapon    SB 3.19.22
  sudarsana-adibhih—bearing the Sudarsana cakra and others    SB 8.6.3-7
  vigata-sudarsana-bhayah—who is not afraid of the Supreme Personality of Godhead and His Sudarsana cakra    SB 5.24.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z