Compound Sanskrit Words Containing: sridama

  śrīdāmā-ādi—Kṛṣṇa's friends, headed by Śrīdāmā    Adi 6.62
  śrīdāmā-ādi—of Śrīdāmā and others    Madhya 19.190

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z