Meaning of the Sanskrit Word: silaya

  silaya—in the stone from Govardhana    Antya 6.300
  tulya-silaya—who was equally as qualified as Maharaja Ambarisa    SB 9.4.29
  upasama-silaya—who has mastered the senses    SB 5.19.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z