Compound Sanskrit Words Containing: sathira

  ṣāṭhīra mātā—the mother of Ṣāṭhī    Madhya 7.52, Madhya 15.200, Madhya 15.201, Madhya 15.203, Madhya 15.252
  ṣāṭhīra mātā—the mother of Ṣāṭhī, who was the daughter of Sārvabhauma Bhaṭṭācārya    Madhya 1.137
  ṣāṭhīra mātā-sane—with the mother of Ṣāṭhī    Madhya 15.260
  ṣāṭhīra mātāra prema—the love of the mother of Ṣāṭhī    Madhya 15.300

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z