Meaning of the Sanskrit Word: samyamya

  saṁyamya—controlling    Bg 3.6, Bg 8.12, SB 4.1.19, SB 8.11.45
  saṁyamya—keeping under control    Bg 2.61
  saṁyamya—completely subdued    Bg 6.13-14

Can't find any compound Sanskrit words containing samyamya.