Meaning of the Sanskrit Word: samsrayam

  samsrayam—friction with one another    SB 3.1.21
  hari-samsrayam—one who has taken shelter of Lord Krsna.    SB 3.22.37

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z