Meaning of the Sanskrit Word: samjnah

  saṁjñāḥ—known as    SB 5.1.32, SB 5.20.11
  saṁjñāḥ—named    SB 5.20.3-4, SB 5.20.16
  saṁjñaḥ—named    SB 5.4.14
  saṁjñāḥ—different features    SB 1.2.23
  saṁjñāḥ—the names    SB 5.2.23
  saṁjñāḥ—endowed with the names    SB 5.20.22
  aśeṣa-saṁjñaḥ—the same one with different names.    SB 10.3.25
  sutrāma-saṁjñāḥ—and the Sutrāmas    SB 8.13.31

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z