Meaning of the Sanskrit Word: samjnah

  samjnah—known as    SB 5.1.32, SB 5.20.11
  samjnah—named    SB 5.20.3-4, SB 5.20.16
  samjnah—named    SB 5.4.14
  samjnah—different features    SB 1.2.23
  samjnah—the names    SB 5.2.23
  samjnah—endowed with the names    SB 5.20.22
  asesa-samjnah—the same one with different names.    SB 10.3.25
  sutrama-samjnah—and the Sutramas    SB 8.13.31

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z