Meaning of the Sanskrit Word: samihitam

  samīhitam—his purpose    SB 3.14.28
  samīhitam—activities, plan    SB 4.17.32
  samīhitam—desire    SB 4.20.28
  samīhitam—which has been created (by You)    SB 8.12.11
  nija-samīhitam—chosen by oneself    Madhya 22.160

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z