Meaning of the Sanskrit Word: samayah

  samayaḥ—promise    SB 3.23.10
  upakrama-samayaḥ—the time of enterprise    SB 6.9.40
  vasanta-samayaḥ—springtime    Antya 1.136

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z