Meaning of the Sanskrit Word: sabhaya

  sabhaya—in the assembly    Adi 7.64, Antya 3.174, Antya 7.110-111
  sabhaya—at the assembly    Antya 3.172
  rupa-gosanira sabhaya—in the assembly of Rupa, Sanatana and other    Antya 13.126
  vipra-sabhaya—among the assembly of brahmanas    Madhya 9.200

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z