Meaning of the Sanskrit Word: rsinam

  rsinam—of the sages    SB 1.7.2, SB 2.6.43-45, SB 3.7.29, SB 3.25.14, SB 4.11.1
  rsinam—of the great sages    SB 3.12.50, SB 3.22.26-27, SB 5.3.20
  rsinam—of the rsis    SB 1.9.25, SB 1.13.51
  rsinam—of the great rsis    SB 8.24.34-35, SB 9.16.24
  rsinam—of the teachers    SB 2.4.22
  rsinam—among the rsis    SB 3.23.34
  rsinam—of great saintly persons    SB 6.14.2
  rsinam—of great sages, saintly persons, or Vaisnavas    SB 10.4.42
  brahma-rsinam—of great saintly brahmanas    SB 4.21.13
  brahma-rsinam—of the great brahmana sages    SB 8.18.29
  raja-rsinam—of kings as good as sages    SB 1.12.26
  raja-rsinam—of great saintly kings    SB 4.21.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z