Meaning of the Sanskrit Word: rajanah

  rajanah—kings    SB 5.26.27, SB 7.10.39, SB 9.1.41
  rajanah—other kings    SB 4.23.36
  rajanah—such kings    SB 10.1.67
  magadha-rajanah—the kings in the Magadha dynasty    SB 9.22.44-45

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z