Meaning of the Sanskrit Word: pravarasya

  pravarasya—the best    SB 7.10.47
  aṅgiraḥ-pravarasya—who came in the dynasty of the great saint Aṅgirā    SB 5.9.1-2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z