Compound Sanskrit Words Containing: pattanayaka

  gopinatha-pattanayaka—Gopinatha Pattanayaka    Antya 9.17, Antya 9.46
  gopinatha pattanayaka—of the name Gopinatha Pattanayaka    Madhya 1.265
  gopinatha-pattanayaka-mocana—the deliverance of Gopinatha Pattanayaka, the brother of Ramananda Raya    Antya 20.116
  pattanayaka gopinatha—of the name Pattanayaka Gopinatha    Adi 10.133
  pattanayaka-gosthike—to the Pattanayaka family (the descendants of Bhavananda Raya)    Antya 13.111
  vaninatha pattanayaka—Vaninatha Pattanayaka    Antya 11.80

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z