Meaning of the Sanskrit Word: patala

  patala—thin    Antya 10.36
  patala—lower planets    SB 5.26.40
  patala—patala    SB 8.2.9-13
  bhu-patala—underneath the land    SB 2.8.15
  moha-patala—the covering of illusion    SB 3.33.1
  patala-vivara—the caves of the Patala planetary system    SB 5.24.31
  patala-asoka-bakulaih—with patalas, asokas and bakulas    SB 4.6.14-15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z