Compound Sanskrit Words Containing: pancamira

  hera-pancamira dina—the day of Hera-pancami    Madhya 14.106
  hera-pancamira range—performance of the festival known as Hera-pancami.    Madhya 14.114

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z