Meaning of the Sanskrit Word: pakah

  pakah—the demon Paka    SB 8.11.19
  pakah—the demon named Paka    SB 8.11.22
  sva-pakah api—even though born in a family of dog-eaters    Madhya 19.74
  kumbhi-pakah—Kumbhipaka    SB 5.26.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z