Meaning of the Sanskrit Word: padera

  padera—of the words    Madhya 6.194, Madhya 24.70
  hasta-padera—of the hands and legs    Adi 13.113, Madhya 2.12
  mukti-padera—of the term mukti-pade    Madhya 6.271
  prabhu-pādera—of the Lord of the prabhus    Madhya 10.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z