Meaning of the Sanskrit Word: nyasah

  nyasah—giving up    SB 7.15.8
  mrga-vadhu-nyasah—this baby deer entrusted to me by its mother    SB 5.8.19
  sva-anga-kara-nyasah—mental assignment of the eight parts of the body and twelve parts of the hands    SB 6.8.4-6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z